Kostnadsmedvetenhet

Våra principer är att minimera de åtta slöserierna:

>> Överproduktion

>> Överarbete

>> Omarbete/kassation

>> Transporter

>> Lager

>> Onödiga arbetesmoment/rörelser

>> Väntetid

>> Outnyttjad kreativitet

Metoder:

>> Tydliga instruktioner och rutiner.

>> Effektiv lagerhantering.

>> Förebyggande underhåll.

>> Åtgärda grundorsakerna så att problemen inte återkommer.

>> Arbeta med nyckeltal, mål och regelbunden uppföljning.

>> Informera och sprida kunskap om våra slöserier.