Kundfokus

Kundfokus omfattar både interna och externa kunder. Våra kundkontakter ska
bygga på ett långsiktigt samarbete och vi ska ha en nära dialog med våra
kunder.

Våra principer:

>> Vi ser alla anställda som säljare då alla kan förbättra eller försämra en kundrelation.

>> Vi ska vara våra slutkunders förstahandsval och deras bästa samarbetspartner.

>> Ja, vi löser det!  Vår utgångspunkt är alltid ett positivt gensvar till våra kunder.

>> Vi ska vara snabba och tydliga i kommunikationen med våra kunder.

Metoder:

>> Genom att fråga våra kunder, ska vi ta reda på deras behov och önskemål.

>> Vi ska producera vad kunden vill ha, med rätt kvalitet, rätt mängd och i tid.

>> Vi ska regelbundet ta reda på hur nöjda våra kunder är med oss.