Registeruppbyggnad

 

Det är dyrt att skicka dubbelt. Det är bra att veta vem som nappar på vad. Dubletthantering, respons- och registerhantering.