Respekt

För att trivas på vår arbetsplats är det viktigt med ett bra
medarbetarskap, det vill säga hur vi tar ansvar, uppträder, samarbetar och stödjer
varandra.

Våra principer:

>> Alla ska må bra och känna sig trygga.

>> Alla ska känna sig stolta över sitt arbete.

>> Alla ska känna ett personligt ansvar och målet är alltid Rätt från mig .

>> Vi ska kommunicera allt som kan vara viktigt för att alla ska kunna göra ett bra arbete.

>> Vi ska hålla oss till fakta och prata om förbättringsmöjligheter istället för vem som gjort fel.

Metoder:

>> Om jag har gjort fel, är det jag själv som får rätta till det.

>> I vårt dagliga arbete ska vi följa våra standardiserade rutiner.

>> Egenkontroll “ att var och en tar ett personligt ansvar för resultatet av sin arbetsinsats.

>> Vi uppskattar dem som gör ett bra arbete och som kommer med nya idéer.

>> När vi upptäcker fel ska vi inte blunda för dem utan se till att de åtgärdas.