Ständiga förbättringar

Varje dag ska vi utmana och förbättra normalläget och åtgärda avvikelser så att de inte återkommer.

Våra principer:

>> Standardisering är en grundförutsättning för att kunna förbättra ett arbetssätt.

>> Acceptera inte att problem består.

>> Beslut på lägsta möjliga nivå.

>> Kunskap och insikt är en förutsättning för rätt beslut.

>> Alla har ett eget ansvar för sin kompetensutveckling och företaget ska uppmuntra all strävan att utvecklas.

>> Förändring är alltid en möjlighet till något bättre.

>> Tänk långsiktigt i alla beslut.

Metoder:

>> Gå och se med egna ögon.

>> Jobba aktivt med att hitta grundorsaken till avvikelser. Fråga alltid 5 varför.

>> Arbeta aktivt i förbättringsgrupper.

>> Ta vara på varandras erfarenhet och tillämpa alltid det nu bäst kända och överenskomna arbetssättet